Close Menu
Meny
ENG / DEU / SWE

Användarvillkor

Användarvillkor

Tack för att du använder Lavin-Estates webbplats - www.lavin-estates.se. Vi vill genom nedanstående användarvillkor upplysa dig om våra regler för nyttjandet av webbplatsen och om nyttjande av information om bostadsspecifikationerna som presenteras på webbplatsen.

 Ansvarig för webbplatsen är:  Lavin-Estates SLU

VAT.NR ESB57428294  C.Ginesta 1 07181 Anchorage Hill Bendinat

Illes Baleares Spanien  info@lavin-estates.com

Användarvillkoren gäller för alla webbplatser som tillhandahålls av Lavin-Estates SLU

Genom att gå in på och nyttja denna webbplats anses du ha accepterat Användarvillkoren för webbplatsen. Lavin-Estates förbehåller sig dock rätten att när som helst ensidigt ändra Användarvillkoren. Lavin-Estates förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatsen liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av den.

För det fall att de produkter och tjänster som tillhandahålls eller marknadsförs via webbplatsen är oförenliga med dessa Användarvillkor gäller villkoren för produkten eller tjänsten framför dessa Användarvillkor.

 De produkter och tjänster som marknadsförs eller tillhandahålls via webbplatsen är inte tillgängliga för alla personer överallt. Produkter och tjänster tillhandahålls t ex inte om Lavin-Estates bedömer att tillhandahållandet inte är till gagn för den enskilda personen eller om tillhandahållandet skulle komma att strida mot lagstiftning, praxis eller annan rättslig reglering.

Lavin-Estates behöver inte redovisa varför en produkt eller tjänst inte tillhandahålls.

Material på webbplatsen kan vara upphovsrättsligt skyddat. Det gäller t ex bilder, texter m m. Det är inte tillåtet att mångfaldiga, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra upphovsrättskyddat material utan medgivande från rättighetsinnehavaren. Otillåtlig användning av fotomaterial debiteras med Euro 1.500.- per bild

 Vidare är det inte tillåtet att utan uttryckligt medgivande använda utdrag eller väsentliga delar av innehållet i de databaser som Lavin-Estates SL publicerar på webbplatsen. Det är heller inte tillåtet att indexera innehållet i databaserna och att göra innehållet sökbart på annan webbplats utan medgivande.

 De varumärken eller andra kännetecken som Lavin-Estates äger får inte användas utan skriftligt godkännande från Lavin-Estates. Lavin-Estates varumärken, kännetecken eller firma får heller inte användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer en "felaktig" träff, t ex i s k meta-taggar eller annan dold text.

 Lavin-Estates ansvarar inte i något fall för länkar från webbplatsen till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Det är tillåtet att göra "förflyttade" länkar d v s länkar som flyttar läsaren till Lavin-Estates webbplatser.

Vid länkning måste det alltid tydligt framgå att materialet hämtats på Lavin-Estates webbplats och materialet eller presentationen i övrigt får inte förvanskas eller förfelas.

Det är således inte tillåtet att göra s k integrerade länkar d v s länkar som hämtar och visar materialet på någon annan webbplats.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Allt material som finns tillgängligt via webbplatsen är i huvudsak avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning, konkreta fakta eller rekommendationer. Informationen är inte alltid uttömmande eller uppdaterad. Felskrivningar och tekniska brister kan också förekomma.

 Lavin-Estates SL B57428294 ansvarar inte för information och material på webbplatsen som publicerats på våra hemsidor. All information och innehåll på denna sida är generell information och därmed inte legalt bindande.

 All fakta och uppgifter på alla bostäder som Lavin-Estates har på hemsidan eller förmedlar information om är bara baserade på trovärdig information från säljaren. Alla fastighetsfakta och bostads specifikationer får vi alltid ifrån tredje part. Därför kan inte Lavin-Estates eller dess frilansade mäklare eller någon av dess partners inte garantera eller ansvara för att några fastighets fakta är korrekt. Således kan priser och alla specifikationer, tillgänglighet och villkor komma att ändras utan föregående underrättelse.

 Lavin-Estates arbetar ständigt med IT-säkerhet. Tyvärr kan vi dock ändå inte garantera att webbplatsen är fri från virus och andra skadliga komponenter. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information, programvara eller dokumentation.

Lavin-Estates ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatsen.

Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av dessa användarvillkor ska ske enligt spansk lag. Om du har frågor kring användarvillkoren är du välkommen att kontakta oss på info@lavin-estates.com