Lavin Estates | Användarvillkor
Close Menu
Meny
ENG / DEU / SWE

Användarvillkor

Impressum

info@lavin-estates.com

Du hittar vår e-postadress ovan.

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.

Ansvar för innehållet

I egenskap av tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med § 7 punkt 1 TMG enligt de allmänna lagarna. Enligt §§ 8-10 TMG är vi inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt de allmänna lagarna förblir oförändrade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med den tidpunkt då en konkret lagöverträdelse blir känd. Om vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi att ta bort det aktuella innehållet omedelbart.

Genom att besöka webbplatserna www.lavin-estates.com, www.lavin-estates.com/de www.lavin-estates.se godkänner du dessa villkor.

Materialet på webbplatsen kan vara skyddat av upphovsrättslagen. Detta gäller till exempel textbidrag och bilder. Det är inte tillåtet att reproducera, distribuera eller på annat sätt tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material utan uttryckligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Det är strängt förbjudet att återge fotografier, text eller artiklar på denna webbplats utan skriftligt tillstånd. Avgiften för reproduktion av fotografier på denna webbplats utan föregående tillstånd är 1800,00 euro plus moms per fotografi.

All information anses vara tillförlitlig men kan inte garanteras.

All information om en fastighet till salu, hyra, skatt eller finansiering kommer från källor som anses vara tillförlitliga. Det garanteras inte att den är korrekt och denna information kan ändras utan föregående meddelande, till exempel pris, hyra, provision, förhandsförsäljning, hyresavtal eller finansiering eller inlösen. Alla kvadratmeter och mått är ungefärliga. Exakta mått bör erhållas med hjälp av en professionell arkitekt eller ingenjör.

Det angivna antalet sovrum är inte en juridisk förklaring. Fastighetens eller tomtens kvadratmeter är inte en juridisk förklaring. Var och en bör rådgöra med sin egen advokat, arkitekt eller områdesexpert för att fastställa hur många rum i enheten som lagligen kan användas som sovrum.

Allt material som presenteras här är endast avsett för informationsändamål. Även om informationen anses vara korrekt kan den innehålla fel, utelämnanden, ändringar eller indragningar utan föregående meddelande. All fastighetsinformation, inklusive men inte begränsat till kvadratmeter, antal rum, antal sovrum och områden eller distrikt i fastighetslistorna anses vara tillförlitlig, men bör verifieras av din egen advokat, arkitekt eller områdesexpert.

Allt material på denna webbplats är endast avsett för allmän information och är inte avsett att ge specifika råd eller rekommendationer. Informationen är kanske inte alltid heltäckande och/eller aktuell. Tyvärr kan även typografiska fel och tekniska störningar förekomma.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Vi kan därför inte ta något ansvar för dessa externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av webbplatserna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade webbplatserna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll var inte igenkännbart vid tidpunkten för länkningen.

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis för en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om överträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och de verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor omfattas av den tyska upphovsrättslagen. Duplicering, bearbetning, distribution eller någon form av kommersialisering av sådant material utanför upphovsrättslagens räckvidd kräver skriftligt förhandsgodkännande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part är identifierat som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

R8 Steel GmbH +Co KG, Rechbergweg 5, 73773 Aichwald

Amtsgericht Stuttgart – HRA 732025